ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
TIMEO HOMINEM UNIUS LIBRI


ΜΑΘΗΜΑ 46 :
Merriam-Webster’s Learner's Dictionary [online]

ΤΑΞΗ: Α' Γυμνασίου
ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Νίνος
ΠΕ06, RSA Dip TEFL, ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση1.Διδακτικός στόχος:
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ
α) να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν έντυπο λεξικό [αλφαβητική διάταξη λημμάτων]


ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
 • Να πληκτρολογούν γρήγορα
 • Να χρησιμοποιούν φυλλομετρητή διαδικτύου

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ
 • να χρησιμοποιούν μονόγλωσσο αγγλικό λεξικό (learner's dictionary) δηλαδή λεξικό που περιέχει στα λήμματά του:
 • απλά διατυπωμένες εξηγήσεις [ερμηνεύματα]
 • παραδείγματα χρήσης
 • προφορά που την ακούμε από το μεγάφωνο
 • ιδιωματισμούς
 • [έτσι ψάχνoντας μια άγνωστη λέξη, μαθαίνουν πολλές ακόμη!]


2. Γενικότερος σκοπός:
α) χρήση του ηλεκτρονικού λεξικού κατ' οίκον & στα τερματικά της βιβλιοθήκης
β) ενημέρωση για τα έντυπα λεξικά της συλλογής της βιβλιοθήκης3 Χαρακτηριστικά μαθητών. Προϋπάρχουσα γνώση.:
Οι “προχωρημένοι” μαθητές της Α' τάξης βρίσκονται συνήθως σε επίπεδο intermediate και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ένα μονόγλωσσο αγγλικό λεξικό


4.Διδακτική προσέγγιση

5.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:
σύνδεση στο διαδίκτυο
φύλλα εργασίας (φωτοτυπίες) “άσκηση για την τάξη”
έντυπα λεξικά
βιντεοπροβολέας


6. Σύντομη περιγραφή:


7. Δομή μαθήματος:

 • Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας


* παρουσίαση του ηλεκτρονικού λεξικού με παραδείγματα

 • σε ομάδες των 4 ατόμων οι μαθητές λύνουν την άσκηση του φύλλου εργασίας
 • “Άσκηση για την τάξη”
στα τερματικά χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο
ενώ οι υπόλοιποι παράλληλα χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα
έντυπα μονόγλωσσα λεξικά της αγγλικής που διαθέτει η βιβλιοθήκη
OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY
OXFORD WORDPOWER
OXFORD STUDENT'S
LONGMAN DICTIONARY OF ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE
COLLINS COBUILD ENGLISH DICTIONARY • ΘΥΜΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!
ανακεφαλαίωση / στόχοι/ τι να κάνουν στο σπίτι [follow-up]
 • Δραστηριότητες μαθητών


7. Λέξεις κλειδιά:
internet, cloud, kubbu, Merriam-Webster's, learner's dictionary, ubiquitous computing, word games, text editor, spelling checker, Tomboy note, idioms, pronunciation, common error


8. Προβλήματα:
διακοπή στη σύνδεση με το διαδίκτυο
κάποιοι μαθητές μπορεί να μην έχουν φέρει τους φορητούς τους (οπότε χρησιμοποιούν τετράδιο)9. FOLLOW-UP:


α) οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν
(στο σπίτι ή στα τερματικά της βιβλιοθήκης) το
Merriam-Webster's Learner's Dictionary
κατ' οίκον & να λύσουν τις ασκήσεις
της ηλεκτρονικής τάξης
μάθημα Merriam-Webster's online dictionary (G666116)
http://eclass.sch.gr/courses/G666116/
ανοίγοντας το φάκελο υλικό μαθήματοςβ) επίσης μπορούν να παίξουν με τα
λεξιλογικά παιχνίδια ταχύτητας:KUBBU4.
Gerund or infinitive? [put the berbs in the right box - time limit 1 minute]
[UPPER INTERMEDIATE, B2 ECCE]
http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=2187_gerund_or_infinitiv


KUBBU5.
THINK TEEN 3rd grade UNIT 3
άσκηση αντιστοίχισης λέξη / ορισμός
[UPPER INTERMEDIATE ECCE] (match)

http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=2188_think_teen_3rd_grade

10. Βιβλιογραφία για το θέμα « λεξικά »:
May, P. (2008). PET, FCE, CAE result. Using a Dictionary for Exams. Oxford: OUP
(n.d.) Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Photocopiable Worksheets. Oxford: OUP
(n.d.). Word Play! Free Photocopiable Activities based on the New Oxfaord Advanced Learner's Dictionary 6th Edition. Oxford: OUP


11. Βιβλιογραφία για το θέμα « παιδαγωγικές γραμματικές αγγλικής »:
Kerr, J. Y. K. (1969). Common Errors in Written English. An analysis based on Essays by Greek Students. London: Longman
Leech, G. & Svartvik, J. (1975). A Communicative Grammar of English. London: Longman
Swan, M. (1980). Practical English Usage. Oxford: OUP
Swan, M. & Walter, C. (2001). The Good Grammar Book. Oxford: OUP
Thomson, A.J. & Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar. 4th Edition. Oxford: OUP
12. Χρήσιμες ιστοσελίδες
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

__http://www.pi-schools.gr/hdtc/material/material.htm__


Λεξικό Merriam-Webster’s Advanced Learner’s Dictionary στο διαδίκτυο
//__**http://www.learnersdictionary.com**__//Έντυπα μονόγλωσσα λεξικά της αγγλικής
που διαθέτει η βιβλιοθήκη


 1. OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY 4th EDITION (1989)
 2. OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY 5th EDITION (1995)
 3. COLLINS COBUILD ENGLISH DICTIONARY (1995)
 4. LONGMAN DICTIONARY OF ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE 2nd EDITION (1998)
 5. OXFORD WORDPOWER DICTIONARY FOR LEARNERS OF ENGLISH (2000)
 6. OXFORD STUDENT'S DICTIONARY OF ENGLISH (2001)


Ασκήσεις στο διαδίκτυο μέσω της
εκπαιδευτικής πλατφόρμας kubbu
KUBBU4.
Gerund or infinitive? [put the berbs in the right box - time limit 1 minute]
[UPPER INTERMEDIATE, B2 ECCE]
http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=2187_gerund_or_infinitivKUBBU5.
THINK TEEN 3rd grade UNIT 3
άσκηση αντιστοίχισης λέξη / ορισμός
[UPPER INTERMEDIATE ECCE] (match)

http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=2188_think_teen_3rd_grade


Άσκηση για την τάξη [φύλλο εργασίας σε φωτοτυπία]

Λεξικό Merriam-Webster's Advanced Learner's Dictionary στο διαδίκτυο

1. ποια λέξη σημαίνει
φούτερ (με κουκούλα)
sweatshirt cardigan
hoodie blouse parka2. Βρες το λάθος
Βill went for a journey.
[journey n.]3. Ποια φράση σημαίνει «δουλεύω ψιλό γαζί»
1. tough cookie
2. for the birds
3. that's the way the cookie crumbles
4. it'll knock your socks off
5. straight from the horse's mouth
6. take sb for a ride
7. hit the roof