ΜΑΘΗΜΑ 53: ΓΑΛΛΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
ΤΑΞΗ: Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΩ ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ ΠΕ 05, DEA en Littérature française et comparée


σχεδιασμός μαθήματος, ψηφιοποιημένο υλικό & βιβλιογραφία
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΝΟΣ ΠΕ 06, RSA Dip TEFLA, ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση1.Διδακτικός στόχος:
* συνειδητοποίηση του πληροφοριακού πλούτου που περιέχει ένα λεξικό:
σημασία / ορθογραφία / ετυμολογία/ προφορά/ γραμματικές-συντακτικές πληροφορίες / ιδιωματισμοί / επίπεδο χρήσης
* εξοικείωση των μαθητών στη χρήση έντυπου λεξικού
* εξοικείωση των μαθητών στη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών μέσω διαδικτύου
* χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για την εκμάθηση του λεξιλογίου2.Σκοπός:


3.Διδακτική προσέγγιση:


4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:
γαλλο-ελληνικό λεξικό ΚΑΟΥΦΜΑΝ
ηλεκτρονικό λεξικό γαλλικής http://fr.thefreedictionary.com/
βιντεοπροβολέας
παρουσίαση .odp “Πώς χρησιμοποιώ ένα έντυπο γαλλοελληνικό λεξικό”
φύλλο εργασίας 1 “Άσκηση χρήσης του ηλεκτρονικού λεξικού”
φύλλο εργασίας 2 “Άσκηση χρήσης του έντυπου λεξικού ΚΑΟΥΦΜΑΝ”5.Σύντομη περιγραφή:


6.Δομή μαθήματος:


 • Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας
  ία διδακτική ώρα]
 • α) επίδειξη των έντυπων γαλλόφωνων λεξικών στα τραπέζια του αναγνωστηρίου
 • β) παρουσίαση του γαλλοελληνικού λεξικού ΚΑΥΦΜΑΝ μέσω προβολέα, παρουσίαση .odp “Πώς χρησιμοποιώ ένα έντυπο γαλλοελληνικό λεξικό”, έμφαση στον πλούτο πληροφορίας που περιέχει ένα καλό λεξικό, πέρα από την απλή μετάφραση του λήμματος
 • γ) φύλλο εργασίας 2


[μία διδακτική ώρα]
 • δ) παρουσίαση του ηλεκτρονικού λεξικού http://fr.thefreedictionary.com/
 • ε) χρήση του ηλεκτρονικού λεξικού στα τερματικά της βιβλιοθήκης
 • Φύλλο εργασίας 1
 • στ) παρουσίαση του λογισμικού εκμάθησης λεξιλογίου KWordQuiz
 • άσκηση J' apprends les paroles d' une chanson.kvtml


 • Δραστηριότητες μαθητών
α) φύλλο εργασίας 2
β) φύλλο εργασίας 1
γ) ασκηση KwordQuiz J' apprends les paroles d' une chanson.kvtml
στα τερματικά της βιβλίοθήκης


 • Αξιολόγηση μαθητών7.Βιβλιογραφία:


Lust, C. & Pantelodimos, D. (1995). Γαλλοελληνικό λεξικό Κάουφμαν. Αθήνα: Librairie Kauffmann


Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, διαφάνειες, προτεινόμενα CD’s…


Δωρεάν ηλεκτρονικό λεξικό γαλλικής
http://fr.thefreedictionary.com/


Μάθημα: Λεξικά γαλλικής γλώσσας (G666127) στην ηλεκτρονική τάξη του ΠΣΔ
http://eclass.sch.gr/courses/G666127/
Η παρουσίαση του μαθήματος έγινε στη σχολική βιβλιοθήκη με χρήση
ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα:


λειτουργικό σύστημα: GNU/Linux Trisquel 4.0
φυλλομετρητής διαδικτύου: Mozilla Firefox 3.6.10
επεξεργαστής κειμένου: OpenOffice Writer 3.2
επεξεργαστής εικόνας: Gimp 2.6
εκπαιδευτικό λογισμικό εκμάθησης λεξιλογίου KWordQuiz


Οι εικόνες τραβήχτηκαν με μια παλιά ψηφιακή φωτογραφική
Olympus C-760 Zoom

53 ΓΑΛΛΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Ψάχνοντας λέξεις στο έντυπο γαλλοελληνικό λεξικό ΚΑΟΥΦΜΑΝ
Παρατήρησε πόσες διαφορετικές πληροφορίες βρίσκουμε στα λήμματα!
[Πρόσεξε καλά την παρουσίαση και κράτησε σημειώσεις!]1 Τι σημαίνουν οι αριθμοί 1. 2. 3. κτλ. που υπάρχουν σε κάθε λήμμα;
[δες π.χ. το λήμμα jouet]

2 Τι μας δείχνει η πληροφορία μέσα στις αγκύλες ;
[δες [eklips] στο λήμμα éclipse]

3 Τι σημαίνει η συντομογραφία loc. fam.;
[δες το λήμμα asseoir]

4 Τι μας δείχνει ο ρόμβος στο λήμμα asseoir;

5 Τι σημαίνει η συντομογραφία v. tr. ;

6 Σε τι διαφέρουν τα λήμματα foret / forêt
από γραμματική άποψη;

7 Ποια είναι η ετυμολογία της λέξης éclipse;

53 ΓΑΛΛΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Ψάχνοντας λέξεις στο ηλεκτρονικό λεξικό
http://fr.thefreedictionary.com/
Λεξιλόγιο από το μάθημα
Action.fr-gr 3 unité 1 p. 28
Παρατήρησε πόσες διαφορετικές πληροφορίες βρίσκουμε στα λήμματα!

1 la rentrée [πρόσεξε τον τόνο]

Μπορείς να βρεις πώς θα πούμε στα γαλλικά “η επιστροφή στο σχολείο”;

2 pile

Ποια είναι η σημασία της λέξης στα συμφραζόμενα του σχολικού βιβλίου;


3 décidément

Τι μέρος του λόγου είναι η λέξη; [γραμματική]


4 commode

[Σημασιολογική απαρίθμηση.]
Γιατί το λεξικό έχει δύο λέξεις commode 1 & commode 2;
Σου θυμίζει κάποια ελληνική παρόμοια λέξη;


5 avoir l'air [ψάξε τη λέξη air]
Τι σημαίνει η φράση;


6 bivouac
Πώς ετυμολογείται η λέξη;