ΜΑΘΗΜΑ 57: Προετοιμασία της επίσκεψης στο Μουσείο Μπενάκη. Νεότερη Ιστορία
ΤΑΞΗ: Γ' Γυμνασίου
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Νίνος


1.Διδακτικός στόχος:
Επανάληψη των σχετικών κεφαλαίων της νεότερης ιστορίας.


2.Σκοπός:
α) Επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Γ3/9ου Γυμνασίου Περιστερίου στο μουσείο Μπενάκη, ενημέρωση των μαθητών για τους πίνακες του μουσείου.
β) ανάλυση συγκεκριμένων ιστορικών πηγών & πληθώρας ερμηνειών
γ) χρήση υλικού σχολικής βιβλιοθήκης από επιλεγμένη βιβλιογραφία
δ) χρήση πηγών στο διαδίκτυο


3.Διδακτική προσέγγιση:4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:
α) βιντεοπροβολέας
β) σύνδεση στο διαδίκτυο για χρήση:
Βικιπαίδειας
η-τάξης στο ΠΣΔ


5.Σύντομη περιγραφή:6.Δομή μαθήματος:


  • Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας

Οι μαθητές μας είχαν κάνει προηγουμένως επανάληψη στα σχετικά κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου.
α) Ξεκινήσαμε με μια άσκηση-παιχνίδι μνήμης
που είναι αποθηκευμένη στην η-τάξη μου στο ΠΣΔ [πατήστε ΑΣΚΗΣΕΙΣ]
http://eclass.sch.gr/courses/G666131/
και
β) μετά είδαμε με το βιντεοπροβολέα μερικούς από τους πίνακες.
γ) Ειδικά για τον πίνακα Ο χορός του Ζαλόγγου του Claude Pinet,
έγινε συζήτηση για το ιστορικό αυτό γεγονός/θρύλο
από πηγές ιστορικών που παρατίθενται στο άρθρο της Βικιπαίδειας
Χορός του Ζαλόγγου
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%96%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%85

δ) Για τους ενδιαφερόμενους "ιστοριοδίφες" μαθητές μας
υπάρχει και η Επιλεγμένη βιβλιογραφία για την Επανάσταση του 1821
http://9gym-perist.att.sch.gr/library/index.php?option=com_content&view=article&id=205:bibliography-fr-revolution-1821&catid=25:subject-bibliohraphy&Itemid=14
στην ιστοσελίδα μας, για να χρησιμοποιήσουν υλικό από τη συλλογή της βιβλιοθήκης.


  • Δραστηριότητες μαθητών


  • Αξιολόγηση μαθητών


7.Βιβλιογραφία:
Λούβη, Ε. & Ξιφαράς Δ. (2007). Νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Γ' Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού Α' Έκδοση. Αθήνα: ΟΕΔΒ
Λούβη, Ε. & Ξιφαράς Δ. (2007). Νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Γ' Γυμνασίου. Α' Έκδοση. Αθήνα: ΟΕΔΒ


Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, διαφάνειες, προτεινόμενα CD’s…
Προετοιμασία της επίσκεψης στο Μουσείο Μπενάκη (G666131)
http://eclass.sch.gr/courses/G666131/


Επιλεγμένη βιβλιογραφία για την Επανάσταση του 1821
http://9gym-perist.att.sch.gr/library/index.php?option=com_content&view=article&id=205:bibliography-fr-revolution-1821&catid=25:subject-bibliohraphy&Itemid=14


άρθρο της Βικιπαίδειας Χορός του Ζαλόγγου
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%96%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%85


Χρησιμοποίησα επίσης το υλικό από το δωρεάν CD που μας έδωσε το Μουσείο.:
α) παρουσίαση πινάκων με θέμα διάφορα σημαντικά γεγονότα
της νεότερης ελληνικής ιστορίας
β) Εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας Κείμενα και βιβλιογραφία της Μαρίας Ζαμενοπούλου