ΜΑΘΗΜΑ 56: Ασφάλεια/κωδικοί & αναζήτηση στο Google
ΤΑΞΗ:
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Νίνος
1.Διδακτικός στόχος:
να μάθουν να χρησιμοποιούν ασφαλείς κωδικούς


2.Σκοπός:
συνειδητοποίηση ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο εξαρτάται από εμάς τους ίδιους
επανάληψη της ορθής χρήσης της μηχανής αναζήτησης Google
προετοιμασία της συνθετικής εργασίας 'ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ'


3.Διδακτική προσέγγιση:4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:
σύνδεση στο διαδίκτυο
προβολέας
4 τερματικά για μαθητές
τετράδια μαθητών


5.Σύντομη περιγραφή:
6.Δομή μαθήματος:


  • Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΚΩΔΙΚΟΙ
συζήτηση με μαθητές:
α) κίνδυνοι στο διαδίκτυο
β) πώς προστατευόμαστε;
γ) μελετούν τον κωδικό τους
δ) τρόποι σπασίματος κωδικού
ε) με τι μοιάζει ένας ασφαλής κωδικός;


ΚΩΔΙΚΟΙ Προσέχουμε για να είμαστε ασφαλείς!
http://9gym-perist.att.sch.gr/library/index.php?option=com_content&view=article&id=53:password-for-security&catid=20:2010-12-13-09-17-00&Itemid=10


Παράδειγμα δυσκολίας κωδικού
http://9gym-perist.att.sch.gr/library/index.php?option=com_content&view=article&id=111:password-security&catid=20:2010-12-13-09-17-00&Itemid=10


2) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ GOOGLE
Κολπάκια στο google
http://9gym-perist.att.sch.gr/library/index.php?option=com_content&view=article&id=110:google-tricks&catid=20:2010-12-13-09-17-00&Itemid=10


Το σκονάκι του Google
http://9gym-perist.att.sch.gr/library/index.php?option=com_content&view=article&id=16:---google&catid=20:2010-12-13-09-17-00&Itemid=10


3) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ
για τη συνθετική εργασία
ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ αναζητήστε:
  • ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
  • μη-ιονίζουσα ακτινοβολία
  • κινητό
  • επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην υγεία


[ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης ελέγχει/αποθηκεύει τα καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης ]


  • Δραστηριότητες μαθητών


  • Αξιολόγηση μαθητών


7.Βιβλιογραφία:
Στασινόπουλος, Α. (2011). Η αφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά επιτακτική ανάγκη! Linux inside. Ο κόσμος του ανοικτού λογισμικού. Τεύχος 1. Μάρτιος-Απρίλιος 2011