ΜΑΘΗΜΑ 50: πάπυρος P. Ryl. Gk. 457 με απόσπασμα από το
κατά Ιωάννη ευαγγέλιο, εδάφια 18:31-33
ΤΑΞΗ: Β' Γυμνασίου
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΟΛΙΑ ΝΙΚΗ [ΠΕ 1]
σχεδιασμός & ψηφιοποίηση ΝΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ [ΠΕ Ο6]

1.Διδακτικός στόχος:
να γνωρίζουν τα βασικά γύρω από την παράδοση των κειμένων της Αγίας Γραφής [Καινή Διαθήκη]
να παρατηρούν προσεκτικά όταν διαβάζουν ένα αρχαίο κείμενο
να κρατούν όσο το δυνατόν λεπτομερείς σημειώσεις
[συναισθηματικός στόχος] να ακούνε προσεκτικά το συμμαθητή τους, να μη διακόπτουν


2.Σκοπός:
εθισμός μαθητών να κρατούν σημειώσεις
χρήση διαδικτύου
συνεργατική χρήση διαμοιρασμένου εγγράφου
παράδοση των κειμένων
ιστορία γραφής
ιστορική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας


3.Διδακτική προσέγγιση:


4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:
σύνδεση στο διαδίκτυο
βιντεοπροβολέας
αρκετά αντίτυπα της Καινής Διαθήκης στα νέα ελληνικά
τετράδια μαθητών για σημειώσεις


5.Σύντομη περιγραφή:
πάπυρος P. Ryl. Gk. 457 με απόσπασμα από το κατά Ιωάννη ευαγγέλιο,
εδάφια 18:31-33
από την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη
John Rylands University Library
στο Manchester της Αγγλίας
http://www.library.manchester.ac.uk/specialcollections/collections/stjohnfragment/recto/
[δεξιά σελίδα recto]


http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/cgi-bin/gnt?id=04183122#h
[η ιστοσελίδα περιέχει ολόκληρο το κεφάλαιο 18 με υπερδεσμό σε κάθε λέξη για κλιτική αντικατάσταση]
6.Δομή μαθήματος:


 • Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας

 • δείχνουμε την εικόνα της δεξιάς σελίδας [recto] του παπύρου P. Ryl. Gk. 457 και εξηγούμε τι σημαίνει κεφαλαιογράμματη γραφή, διαφορές στη μορφή των ελληνικών γραμμάτων, ανυπαρξία διαστημάτων μεταξύ των λέξεων, φθορά που υπέστη ο πανάρχαιος πάπυρος
 • δείχνουμε στους μαθητές το αρχαίο κείμενο του εδαφίου [ΒΙΚΙΘΗΚΗ] που έχουμε αποθηκεύσει ως έγγραφο κειμένου ώστε να μπορούμε εύκολα να το μεγυνθύνουμε
 • οι μαθητές μελετούν το εδάφιο 31-33 και βρίσκουν ποιες λέξεις του κειμένου διακρίνονται στο φθαρμένο κώδικα από πάπυρο του 2ου αιώνα μ. Χ. P. Ryl. Gk. 457
 • οι μαθητές διαβάζουν τη νεοελληνική μετάφραση από τα αντίτυπα της συλλογής της βιβλιοθήκης Η Καινή Διαθήκη. Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρία (σελ. 262-263)
 • συζήτηση για το περιεχόμενο και τη σημασία του εδαφίου
 • μπορούμε επίσης να δείξουμε και το ίδιο κείμενο από το σιναϊτικό κώδικα
στο μάθημα δοκιμάστηκε για πρώτη φορά η χρήση του Google docs για τις σημειώσεις που κράταγε μαθητής στον υποφορητό, οι οποίες προβάλλοταν μέσω διαδικτύου από το φορητό της σχολικής βιβλιοθήκης που ήταν συνδεδεμένος με το βιντεοπροβολέα
διαμοιρασμένο έγγραφο https://docs.google.com/document/d/1B7Bp9qxK5IFL6EcOwmAODT8qWhI4M9GYSS0fJmS7u38/edit?hl=en&authkey=CN7NsqoH#


 • Δραστηριότητες μαθητών
αναγνωρίζουν λέξεις από τον πάπυρο
κρατούν σημειώσεις στα τετράδια
παίρνουν μέρος στη συζήτηση του εδαφίου
ένας μαθητής κρατά σημειώσεις στο Google docs7.Βιβλιογραφία:
Οι φίλοι της αγίας γραφής (2003). Η Καινή Διαθήκη. Αθήνα: Ελληνική Βιβλική Εταιρία (σελ. 262-263)


Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, διαφάνειες, προτεινόμενα CD’s
http://www.library.manchester.ac.uk/specialcollections/collections/stjohnfragment/recto/
Fragment of St John's Gospel: recto Chapter 18, verses 31-33


http://www.library.manchester.ac.uk/specialcollections/collections/stjohnfragment/verso/
Fragment of St John's Gospel: verso Chapter 18, verses 37-38

http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/cgi-bin/gnt?id=04183101#h
[η ιστοσελίδα περιέχει ολόκληρο το πρωτότυπο κεφάλαιο 18 του ευαγγελίου με υπερδεσμό σε κάθε λέξη για κλιτική αντικατάσταση, δες π. χ. την αντικατάσταση της πρώτης λέξης του εδαφίου John 18, 31 κατά Ιωάννη ]

ολόκληρο το αρχαίο κείμενο του ευαγγελίου από τη
ΒΙΚΙΘΗΚΗ
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 18, 31-33 [ιη 31-33]
https://secure.wikimedia.org/wikisource/el/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CE%BD#.CE.B9.CE.B7.27


άρθρο “Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον” στη ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/el/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BD


άρθρο “Κώδικας (παλαιογραφία)”

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/el/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%29

Παραγωγή γραφικής ύλης από πάπυρο

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/el/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82

Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της Περίληψη ομιλίας που παρουσιάστηκε στο
St Demetrios High School, Astoria, Νέα Υόρκη, στις 3 Νοεμβρίου 2009
από τον κ. Γεώργιο Παπαναστασίου, Επίκουρο Καθηγητή Ιστορικής Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών
https://encrypted.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.goarch.org%2Farchdiocese%2Fdepartments%2Feducation%2Ffolder.2009-12-07.1389875322%2Ffolder.2009-12-07.3920830088%2FPAPANASTASIOU-Presentation.pdf&ei=9BI4TYr0F4Gg8QPLnPz8CA&usg=AFQjCNHfZ37QcHwi75stRWM69XQj0lyiJA&sig2=bpdHBk8_ENcMVf1Ol3zjVQ

Codex Sinaiticus

Codex Sinaiticus is one of the most important books in the world. Handwritten well over 1600 years ago, the manuscript contains the Christian Bible in Greek, including the oldest complete copy of the New Testament. Its heavily corrected text is of outstanding importance for the history of the Bible and the manuscript – the oldest substantial book to survive Antiquity – is of supreme importance for the history of the book
http://codexsinaiticus.org/en/
στην ιστοσελίδα αυτή μπορούμε να δούμε ολόκληρο το κείμενο της βίβλου


8. Λέξεις - κλειδιά:
ειλητάριο, ελληνιστική κοινή, ευαγγέλιο, Ιωάννης, Καινή Διαθήκη, κώδικας,
μεγαλογράμματη, πάπυρος, περγαμηνή,

9. Ερωτήσεις:
 • Γιατί η γλώσσα του ευαγγελίου είναι η ελληνική;
 • Τι διαφορά έχει ο κώδικας από το ειλητάριο;
 • Τι διαφορά έχει ο πάπυρος από την περγαμηνή;
 • Από τι αποτελείται το υλικό γραφής;
 • Είμαστε σίγουροι ότι ο συγγραφέας είναι ο Ιωάννης;
 • Ποια είναι η πολιτισμική αξία αυτών των χειρογράφων;
 • Πού φυλάσσονται;