ΜΑΘΗΜΑ 49: Πώς ψάχνω σε εγκυκλοπαίδειες & το διαδίκτυο για το μάθημα της Τεχνολογίας ΤΑΞΗ: Α' Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Νίνος ΠΕ06, RSA Dip TEFL, ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση υπεύθυνος της Σχολικής Βιβλιοθήκης στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου
1.Διδακτικός στόχος:
 • γρήγορη αναζήτηση σε πληροφοριακά βιβλία
 • αναζήτηση, αξιολόγηση, επιλογή, χρήση υλικού από το διαδίκτυο
 • εξάσκηση στη χρήση των υπολογιστών του δικτύου της σχολικής βιβλιοθήκης
 • αξιοποίηση της γνώσης της αγγλικής που διαθέτουν οι μαθητές για να
αναζητήσουν πληροφορίες και στα αγγλικά
 • ενημέρωση των μαθητών για τεκμήρια της συλλογής σχετικά με το μάθημα της Τεχνολογίας

2.Σκοπός: εξοικείωση των μαθητών στα πληροφοριακά βιβλία και τις ΤΠΕ καταπολέμηση της τεχνοφοβίας εκμετάλλευση της πολυγλωσσίας τους
3.Διδακτική προσέγγιση: συνεργατική/ βιωματική/ ερευνητική
4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις: εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο, βιβλίο ΟΕΔΒ “Τεχνολογία Α' Γυμνασίου” προβολέας δεδομένων, φωτοτυπικό, δίκτυο με 4 τουλάχιστον τερματικά για εξάσκηση των μαθητών
5.Προετοιμασία:
 • έχουμε κανονίσει με τον καθηγητή της Τεχνολογίας να μας δώσει καμιά δεκαριά “λέξεις κλειδιά” από θέματα του σχολικού εγχειριδίου της Α' τάξης.
 • Έχουμε απλώσει στο τραπέζι του αναγνωστηρίου, όπου θα κάτσουν οι μαθητές, μερικά βιβλία σχετικά με τεχνολογικά θέματα από τη συλλογή της βιβλιοθήκης, ειδικά τα αγγλόφωνα μαθητικά βοηθήματα για το μάθημα της Τεχνολογίας

6.Δομή μαθήματος:
 • Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας
 1. συζητάμε πώς ψάχνουμε σε μια αλφαβητική εγκυκλοπαίδεια καθώς παρακολουθούμε την παρουσίαση Πώς ψάχνω γρήγορα σε μία αλφαβητική εγκυκλοπαίδεια (G666101) http://eclass.sch.gr/courses/G666101/
 2. συζητάμε πώς ψάχνουμε στο διαδίκτυο καθώς παρακολουθούμε την παρουσίαση tips for effective searching on the internet.odp external image save.gifhttp://eclass.sch.gr/courses/G666119/
 3. δείχνουμε στους μαθητές πώς σώζουν τα δεδομένα που βρήκαν στο φάκελο “εργασίες μαθητών” στην επιφάνεια εργασίας των τερματικών

 • Δραστηριότητες μαθητών
 1. οι μαθητές σε ζευγάρια ψάχνουν σε διαφορετικές εγκυκλοπαίδειες διάφορες λέξεις κλειδιά: π. χ. ανεμόμυλος / τηλέφωνο / θερμοσίφωνας
 2. οι μαθητές σε ζευγάρια ψάχνουν στο διαδίκτυο στα τερματικά του δικτύου της σχολικής βιβλιοθήκης διάφορες λέξεις κλειδιά: π. χ. Ποδήλατο / καράβι/ πυρηνική ενέργεια
 3. οι μαθητές σώζουν τα δεδομένα που βρήκαν στο διαδίκτυο στο φάκελο “εργασίες μαθητών” στην επιφάνεια εργασίας των τερματικών

 • Αξιολόγηση μαθητών

7.Βιβλιογραφία: Γλώσσας, Ν. (2007) Τεχνολογία Α' Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ Γλώσσας, Ν. (2010) Τεχνολογία Α' Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Δ' Έκδοση. Αθήνα: ΟΕΔΒ
8 Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, διαφάνειες, προτεινόμενα CD’s…
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο external image arrow.png Για Μαθητές http://www.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1400&Itemid=346
Τόπος δικτύου για την ΤΕΧΝΟλογία Γυμνασίου http://users.otenet.gr/~foniflo/technology/
Αγγλόφωνος ιστότοπος “Πώς λειτουργεί” http://www.howstuffworks.com/

Ηow to make a compass

In this video we demonstrate how to make a 'makeshift' compass.
http://www.youtube.com/watch?v=VobcByagbPU