ΜΑΘΗΜΑ 37: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΑΞΗ: οποιαδήποτε τάξη
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Εμμανουήλ Νίνος

1.Διδακτικός στόχος:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν:
α) το θέμα της εργασίας τους επακριβώς
β) τα βασικά ερωτήματα της εργασίας τους
γ) πού είναι τοποθετημένα τα βιβλία στη Σ. Β.
δ) πώς να αναζητούν υλικό από τον ηλεκτρονικό κατάλογο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Να αντλούν πληροφορίες ξεφυλλίζοντας το βιβλίο για να διαπιστώνουν αν τους ενδιαφέρει

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ
Να μην ντρέπονται να διαλέγουν βιβλία και να δανείζονται

2.Σκοπός:
α) χρήση του υλικού της Σ. Β. για μία συνθετική εργασία

3.Διδακτική προσέγγιση:

4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:
α) βιβλία Φυσικών Επιστημών που διαθέτει η συλλογή μας
β) φωτοτυπίες ασκήσεων
γ) η/υ

5.Σύντομη περιγραφή:
Έχουμε από πριν συγκεντρώσει τα κατάλληλα βιβλία Φυσικών Επιστημών στα τραπέζια του αναγνωστηρίου της Σ. Β μας.

6.Δομή μαθήματος:
· Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας
α) συζήτηση για το πώς βρίσκω βιβλία και σε ποιο ράφι είναι τοποθετημένα
β) παρουσιάση των βιβλίων, ποικιλία (φυσική, χημεία, αστρονομία, βιολογία κτλ)
γ) οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες,
η μεγαλύτερη ομάδα βρίσκεται στο αναγνωστήριο όπου βρίσκονται τα βιβλία πάνω στα τραπέζια, και μια μικρότερη στο/α τερματικά όπου αναζητούν το βιβλίο με όρο αναζήτησης την «ετικέτα» του (το θέμα) που βλέπουν στο φύλλο εργασίας,
μόλις βρεθεί σε ποιο βιβλίο υπάρχει η συγκεκριμένη πληροφορία, η άλλη ομάδα βρίσκει την πληροφορία στο βιβλίο και την ανακοινώνει στην ομάδα
δ) επιλογή βιβλίων και δανεισμός

· Δραστηριότητες μαθητών
Ασκήσεις από τη δεύτερη ενότητα του ΠΕΧΣΒ
Σημειώνουν στα πρόχειρά τους
α) την απαραίτητη ορολογία
(ταξιθετικό σύμβολο, βιβλίο εισαγωγής, λογιστικό φύλλο, φυσικές επιστήμες κτλ.)
β) τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν να δανειστούν

· Αξιολόγηση μαθητών

7 Προβλήματα:

7 FOLLOW-UP:

8.Βιβλιογραφία για το θέμα :

2 άσκηση H


ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Σ.Β.
ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΏΝΟΥΜΕ

1 ΖΙΦΙΟΣ

2 ΑΡΜΙΛΑΡΙΑ

3 ΠΑΡΑΛΒΙΝΕΛΑ

4 ΓΛΥΦΕΣ

5 ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΣ

6 ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

7 ΕΞΑΝΤΑΣ

8 ΓΑΛΑΞΙΑΣ 4C 41.17

9 ΜΥΔΑΣ

10 ΧΕΛΥΟ