ΜΑΘΗΜΑ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΑΞΗ: Α' Τάξη
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Νίνος ΠΕ06, RSA Dip TEFL, ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση

1.Διδακτικός στόχος:
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν:
α) πού βρίσκονται τα πληροφοριακά βιβλία στη βιβλιοθήκη
β) πώς να ψάξουν αλφαβητικά κάτι
γ) τι χρήσιμες πληροφορίες μας δίνει ένα λεξικό
δ) να κρίνουν ποιο λεξικό τους ταιριάζει

ε) Να αλλάξει η στάση των μαθητών ως προς τη χρήση των πληροφοριακών βιβλίων
(όντως δεν τα χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα;
αν χρησιμοποιούν λεξικό, γίνεται με εσφαλμένο τρόπο;)

2.Σκοπός:
α) Να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόνομα τα πληροφοριακά βιβλία της βιβλιοθήκης για τις εργασίες τους.

3.Διδακτική προσέγγιση:

4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:
α) διάφορα λεξικά, εγκυκλοπαίδειες
β) φωτοτυπίες των ασκήσεων / ερωτηματολογίων

5.Σύντομη περιγραφή:

6.Δομή μαθήματος:
· Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας
α) Δείχνουμε πού βρίσκονται τα πληροφοριακά βιβλία
Είδη τους:
ΛEΞIKA (ελληνικά και ξένων γλωσσών, αντίστροφο, συνωνύμων)
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
β) Τονίζουμε την αλφαβητική ταξινόμηση των λημμάτων
γ) Πρακτική εξάσκηση με το παιχνίδι στο φύλλο εργασίας
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
XΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ
α) Τι βρίσκουμε σε ένα λεξικό.
β) Πώς διαλέγουμε ένα λεξικό.
γ) Πρακτική εξάσκηση με το παιχνίδι στο φύλλο εργασίας ΧΡΗΣΗ ΛΕΞΙΚΟΥ

· Δραστηριότητες μαθητών
Ερωτηματολόγιο «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΛΕΞΙΚΑ»
ΣΥΖΉΤΗΣΗ Τάσεις που επικρατούν στο τμήμα αυτό, λόγοι;
Επηρεάστηκαν οι μαθητές μετά από το μάθημα;

· Αξιολόγηση μαθητών

7 Προβλήματα:

7 FOLLOW-UP:
Όταν ο καθηγητής τεχνολογίας το φέρει το τμήμα του στη βιβλιοθήκη, παρατηρούμε το πώς οι μαθητές τα χρησιμοποιούν.
Υπενθύμιση από μαθητή.

8.Βιβλιογραφία για το θέμα :
Ilson, R ed (1985) Dictionaries, lexicography and language teaching. Oxford: Pergamon Press
Wright, J. (1998) Dictionaries. Oxford: OUP
Ανδριώτης, Ν. (1995) Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Γ΄Έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βοστατζόγλου, Θ. (1998) Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης. Επανέκδοση με εικονόγραπτο συμπλήρωμα, Αθήναι: Ιωάννα Βοστατζόγλου
Κριαράς, Ε. (1995) Νέο Ελληνικό Λεξικό. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998) Θεσσαλονίκη: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπαμπινιώτης, Γ. (1998) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας
Μπαμπινιώτης, Γ. (2004) Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας
Ντελόπουλος, Κ. (1984) Το βιβλίο των βιβλίων. 4η έκδοση Αθήνα: Κέδρος
Παπαδόπουλος, Ν. (1989) Λεξικό Συντομογραφιών. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης
ΠΑΠΥΡΟΣ - ΛΑΡΟΥΣ Επίτομον πλήρες εγκυκλοπαιδικόν και ερμηνευτικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (1972) Αθήναι: Πάπυρος Γραφικαί Τέχναι
Σακελλαρίδης, Γ. (1981) Ορθογραφικό Λεξικό της Δημοτικής. Αθήνα: Πατάκης
Τσολάκης, Χ. Κάνδρος, Π. Λανάρης, Ε. Μουμτζάκης, Α. Τάνης, Δ. (2003) Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο. Τεύχος Α' Γ' Έκδοση Αθήνα: ΟΕΔΒ


ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

9ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Yπεύθυνος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΝΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Ερώτηση 1. Βάλτε τις λέξεις στη σωστή σειρά.

φρούριο, παλιόπαιδο, φόβητρο, πλοίο, πλαίσιο, σανός, σέλα, πλατύνω, πλαγιάζω, πλήρως, πλιγούρι, φίλτρο, φλάμπουρο, στρατός, φίλος, σιρίτι, πλαίσιο

Ερώτηση 2 Βάλτε τα κύρια ονόματα στη σωστή σειρά.

Ροσελίνι Ροβέρτος, Περικλής, Αρμενία, Μολιέρος, Γοργοπόταμος, Σουίφτ Ιωνάθαν, Πείσανδρος, Βούλγαρης Δημήτριος, Κοκκινιά, Σκουφάς Νικόλαος, Νόμπελ Αλφρέδος, Καλλίμαχος, Μουράτ, Νορμανδία, Παλαμάς, Οιδίπους,

Ερώτηση 3 Σε ποιο τόμο θα βρούμε το λήμμα "Πρίαμος";

Τόμος 34 ΠΑΚΙ - ΠΑΛΕ
Τόμος 35 ΠΑΛΕ - ΠΑΝΟ
Τόμος 36 ΠΑΝΟ - ΠΑΡΙ
Τόμος 37 ΠΑΡΙ - ΠΕΤΡ
Τόμος 38 ΠΗΓΑ - ΠΡΙΝ
Τόμος 39 ΠΡΙΝ - ΡΕΝΟ

Ερώτηση 4 Κάθε ομάδα βρίσκει ένα από αυτά τα κύρια ονόματα της ερώτησης 2 σε μια εγκυκλοπαίδεια.


ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

9ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Yπεύθυνος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΝΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΟΥ

Ερώτηση 1. ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΗ ΛΗΜΜΑ
Γιατί υπάρχουν δύο λέξεις αριστερά και δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας;

Ερώτηση 2 ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ
Υπάρχει φωνητικά διαφοροποιημένος τύπος για τη λέξη περβάζι;

Ερώτηση 3 ΠΡΟΦΟΡΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Πώς προφέρεται η λέξη «συγγραφέας»;

Ερώτηση 4 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ποια είναι η γενική ενικού της λέξης «κάλλος»;

Ερώτηση 5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ,ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τι είδους λέξη είναι το επίρρημα «παιδιόθεν»;

Ερώτηση 6 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΣΙΩΝ
Πόσες σημασίες έχει η λέξη «μεσσίας»;

Ερώτηση 7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ
Πώς χρησιμοποιείται η λέξη «ενάλιος»;

Ερώτηση 8 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τι σημαίνει

«πανεπιστημιακό άσυλο» και «κόβω τις γέφυρες»

Ερώτηση 9 ΣΥΝΩΝΥΜΑ
Ποια είναι τα συνώνυμα τηε λέξης «κατάρτι»;

Ερώτηση 10 EΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
Πώς ετυμολογείται η λέξη «τσέπη»;

Ερώτηση 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Πώς κλίνεται ο παρατατικός του «μαραίνομαι»;


ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

9ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Yπεύθυνος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΝΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΩΝ

1 Έχεις ελληνικό λεξικό στο σπίτι;
ΝΑΙ ΟΧΙ

2 Θυμάσαι πιο είναι;

3 Πόσο συχνά το χρησιμοποιείς;
Κάθε μέρα Κάθε βδομάδα Σπάνια Ποτέ

4 Για ποιο λόγο κυρίως χρησιμοποιείς το λεξικό;

5 Για ποιο λόγο ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ λεξικό;

6 Χρησιμοποιώ λεξικό, αλλά με δυσκολεύει / ενοχλεί


ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

9ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Yπεύθυνος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΝΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Βάλτε τις παρακάτω δέκα λέξεις στη σωστή αλφαβητική σειρά


λαιμητόμος
γενάρχης
υποδεέστερος
κομπασμός
τραχεία
επικαρπία
ξιφασκία
βόρβορος
σιτιστής
θέρμη