ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΗ ΓΩΝΙΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03


1.Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές στο τέλος της διδασκαλίας θα πρέπει
να αναγνωρίζουν τα είδη των γωνιών
να μπορούν να χρησιμοποιούν το μοιρογνωμόνιο για να σχεδιάζουν γωνίες
να διαπιστώνουν την καθετότητα δύο ευθειών


2.Μέσα διδασκαλίας-υλικά- προϋποθέσεις:
Κάθε μαθητής έχει μπροστά του το προσωπικό του notebook στα οποία έχει αποθηκευτεί το κατάλληλο αρχείο (sketchpad).
Οι μαθητές έχουν τα κατάλληλα γεωμετρικά όργανα (μοιρογνωμόνιο - γνώμονα).


Στους μαθητές δίνεται φύλλο εργασίας.

3.Σύντομη περιγραφή:

Αρχικά οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν το αντίστοιχο αρχείο που περιέχει τη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθούν.

Κάθε δραστηριότητα αποτελείται από τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος παροτρύνονται οι μαθητές, στη γωνία που απεικονίζεται στην οθόνη τους, να μετακινήσουν σημείο στην πλευρά της ώστε να σχηματίσουν τη ζητούμενη γωνία.

Στο δεύτερο μέρος οι μαθητές, με την καθοδήγηση του καθηγητή τους και έχοντας την εποπτική εικόνα της γωνίας, πρέπει να σχεδιάσουν στο φύλλο εργασίας με το μοιρογνωμόνιό τους την συγκεκριμένη γωνία.

Στο τρίτο μέρος ορίζεται το είδος της γωνίας.

4. Αξιολόγηση:

Με τη κατασκευή της κάθε γωνιάς που κάνουν στο φύλλο εργασίας οι μαθητές.


Tο φύλλο εργασίας στον αποθηκευτικό διαδικτυακό ιστότοπο boxnet
http://www.box.net/shared/bvevxnbl6i